Logo Polskiego Radia
Print

Polacy najbardziej ufają radiu, telewizji i prasie

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 13.03.2018 15:10
KE: dla Polaków radio jest najbardziej zaufanym medium, na drugim miejscu są telewizja i drukowana prasa

Dla Polaków radio jest najbardziej zaufanym medium, na drugim miejscu są telewizja i drukowana prasa - wynika z badań opublikowanych przez Komisję Europejską. Z raportu wynika, że 45 proc. mieszkańców naszego kraju wierzy w newsy publikowane przez serwisy internetowe, a 34 procent w informacje publikowane w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że najbardziej wiarygodnym medium jest dla Europejczyków radio - 70 proc. respondentów wskazało rozgłośnie radiowe jako zaufane źródło informacji. 66 proc. badanych ufa telewizji, a 63 proc. wskazuje prasę drukowaną jako wiarygodne medium. Na drugim biegunie znalazły się media społecznościowe i aplikacje mobilne – tylko 26 proc. obywateli UE traktuje je jako zaufane źródło informacji.

W Polsce trendy w kwestiach zaufania do mediów prezentują się podobnie jak w Europie, choć Polacy traktują poszczególne źródła informacji z większą rezerwą niż unijna średnia. 66 proc. respondentów w Polsce uważa radio za wiarygodne medium, natomiast 22 proc. Polaków nie ufa informacjom podawanym przez stacje radiowe. Największym zaufaniem darzą nadawców radiowych Finowie (91 proc.), najmniejszym zaś - mieszkańcy Węgier (50 proc.)

Telewizja jako źródło informacji cieszy się zaufaniem 54 proc. Polaków, zaś 35 proc. respondentów w naszym kraju uważa stacje telewizyjne za mało wiarygodne źródło newsów. W tej kategorii w czołówce ponownie znaleźli się mieszkańcy Finlandii - 90 proc. z nich uważa telewizję za zaufane medium. Najmniej zaufania do telewizji mają w Europie Grecy - 40 proc. z nich traktuje newsy przekazywane przez nadawców telewizyjnych za wiarygodne.

Niewiele większym zaufaniem niż telewizja Polacy obdarzają drukowaną prasę - 55 proc. respondentów ocenia to źródło jako wiarygodnego dostawcę informacji. Dziennikom i magazynom nie wierzy 30 proc. badanych. Największym zaufaniem drukowana prasa cieszy się w Finlandii (90 proc.), najmniejszym - na Węgrzech (33 proc.)

Polacy są wstrzemięźliwi jeśli chodzi o zaufanie do newsów publikowanych w mediach społecznościowych i komunikatorach – 34 proc. traktuje te kanały informacji jako wiarygodne. Z kolei 43 proc. respondentów z Polski nie ufa treściom zamieszczanym w social media. 41 proc. Portugalczyków uważa serwisy społecznościowe za godne zaufania, po przeciwnej stronie są Austriacy – 17 proc. z nich traktuje newsy w mediach społecznościowych za wiarygodne.

Dane dotyczące zaufania jakim obywatele Unii Europejskiej darzą poszczególne media zostały opublikowane przez Komisję Europejską na podstawie badań wykonanych przez TNS Political & Social przeprowadzonych w lutym br. na próbie 26,5 tys. mieszkańców państw należących do UE.

Źródło: wirtualnemedia.pl/ho

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt