Logo Polskiego Radia
Print

"Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta"

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 10.02.2018 17:40
  • Anna Piekarska, wicedyrektor Muzeum Historii Polski zaprasza do udziału w konferencji[posłuchaj]
W Warszawie odbędzie się konferencja naukowa o Polonii w Chicago. Można jeszcze przesyłać propozycje referatów
 Foto: Twitter.com/PLinChicago. Foto: Twitter.com/PLinChicago.

W dniach 14–15 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa, jej celem jest pokazanie doświadczenia polskich imigrantów przybywających do Chicago i mieszkających w tym mieście. Do 12 lutego 2018 r. można przesyłać propozycje referatów na konferencję.


Organizatorów konferencji interesuje okres ponad 150 lat historii Polonii w „wietrznym mieście”. Pokazane zostaną z jednej strony doświadczenia i praktyki związane z integracją w środowisku amerykańskim, a z drugiej z podtrzymaniem polskiej tożsamości. Interesujące są także różne strategie dotyczące zachowania i zmiany tożsamości, sposobu wchodzenia w relacje z amerykańską rzeczywistością różnych pokoleń emigracji, zróżnicowanie środowiskowe oraz wspólne wartości, które pomogły polskim imigrantom zbudować silne więzi w polsko-amerykańskiej społeczności.

Konferencja da możliwość spojrzenia na doświadczenie wielu pokoleń imigrantów, którzy przyczyniali się do rozwoju miasta i kształtowali jego tożsamość. Będzie okazją do przedstawienia historii i podkreślenia znaczenia polskich imigrantów w Chicago, opisania ich osiągnięć, codziennego życia, zmagań i wyzwań, którym stawiali czoła, pozwoli także na lepsze zrozumienie ich roli w nowym środowisku społeczno-ekonomicznym, stosunku do innych Polaków i do „starej” Ojczyzny.

Konferencja ma na celu ukazanie doświadczeń społeczności imigrantów i problemów w pogodzeniu polskiej tożsamości i integrowania się ze społecznością Chicago i społeczeństwem amerykańskim. Kiedy i w jaki sposób Polak zaczyna uważać się / być uważany za Amerykanina lub mieszkańca Chicago i jak się to zmieniało z biegiem czasu? Czy traktował bycie Polakiem i Amerykaninem za komplementarne czy wykluczające się tożsamości? Wreszcie, celem konferencji jest zbadanie, jak większa mobilność Polaków po roku 1989 zmieniła doświadczenia imigrantów.

Tematyka referatów może przedstawiać zagadnienia w ujęciu ogólnym, jak i poprzez analizę przypadków indywidualnych. Proponowane referaty powinny opisywać zagadnienia z perspektywy historycznej, socjologicznej i antropologicznej. Preferowane będą takie ujęcia, które pozwalają na wykorzystanie do egzemplifikacji wydarzeń materiałów wizualnych, np. fotografii, ikonografii historycznej, wizerunków przedmiotów, obiektów architektonicznych itp.

Konferencja organizowana jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie we współpracy z Muzeum Historii Chicago (Chicago History Museum), Muzeum Polskim w Ameryce (Polish Museum of America) oraz Uniwersytetem Loyola w Chicago (Interdisciplinary Polish Studies Program of Loyola University).

Z Anną Piekarską, wicedyrektor Muzeum Historii Polski, rozmawia Maria Wieczorkiewicz.

Źródło: Muzeum Historii Polski/ho

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt