Logo Polskiego Radia
Print

Profesor Jan Łukasiewicz – ojciec światowej informatyki

PR dla Zagranicy
Joachim Ciecierski 12.02.2016 21:05
Mija sześćdziesiąta rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych naukowców ostatnich stu lat.
wikipedia.pl/Ilustrowany Kurier Codzienny 11 1935 see also http://www.audiovis.nac.gov.pl/

Dublin to miasto w którym spędził ostatnie lata życia największy logik ostatnich stu lat – profesor Jan Łukasiewicz, Polak, twórca m.in. logiki modalnej i odkrywca systemów logik wielowartościowych, które stanowiły fundamenty współczesnej informatyki. Pamięć wielkiego Polaka – naukowca uczcił dubliński University College.

Katedra filozofii tego uniwersytetu była organizatorem międzynarodowej konferencji „Łukasiewicz w Dublinie”, która zgromadziła ponad 60 filozofów i logików z całego świata.

Nasz wybitny filozof i logik urodził się 21 grudnia 1878 roku we Lwowie. W latach 1890 – 1902 studiował w Uniwersytecie Lwowskim, gdzie wiosną 1902 roku doktoryzował się. Warto dodać, że jego szkolnym przyjacielem był prof. Kazimierz Twardowski, z którym stworzyli podwaliny „polskiej szkoły matematycznej”, nazywanej także często „szkołą lwowsko – warszawską”. Po uzyskaniu habilitacji w roku 1906, Jan Łukaszewicz rzuca się w wir życia naukowego i politycznego. W pierwszym, niepodległym polskim rządzie, po długiej nocy zaborów, premier Jan Paderewski powierza mu ministerialną tekę oświecenia publicznego i wyznań religijnych. Ostatecznie przenosi się do Warszawy, gdzie staje się jedną z najważniejszych postaci kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Razem z Alfredem Tarskim i Stefanem Banachem prowadzi swoje prace, m.in. nad podstawą odwrotnej notacji, nazywanej wkrótce – z racji doniosłości odkrycia – „polską notacją” (notacja – sposób zapisu wyrażeń arytmetycznych). O Janie Łukaszewiczu staje się głośno po publikacji jego naukowych dysertacji z zakresu logiki trójwartościowej – pierwszego nieklasycznego rachunku logicznego.

Po wybuchu II wojny światowej pozostaje w Warszawie. Bierze aktywny udział w powstaniu podziemnego uniwersytetu. Z narażeniem życia wykłada i naucza. W 1946 roku, nie mogąc pogodzić się z nową rzeczywistością, wyrusza na emigrację. Przybywa do Belgii, by ostatecznie osiąść w Dublinie. W 1949 roku zostaje profesorem filozofii i logiki w Univercity College Dublin. Umiera 13 lutego 1956 roku.

Tomasz Wybranowski

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt